CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Monday, March 17, 2008

Tokoh Ilmuan Islam " Ibnu Rusyd"


Ibnu Rusyd

Nama beliau yang sebenarnya ialah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qadhi Al-Qurtubi.
Beliau dilahirkan pada tahun 1126M bersamaan dengan tahun 520 Hijrah di Qurtabah (Cordova). Di negara-negara barat, Ibnu Rusyd dikenali sebagai ' Averroes ' dan fahaman atau pemikiran beliau dikenali sebagai ' Averroism .' Beliau mempunyai keistimewaan yang diberikan Allah S.W.T. diantaranya menghafaz Al-Quran dalam usia masih muda iaitu berusia 12 tahun.
Beliau juga sifat keperibadian yang begitu tinggi.


Pendidikan

Pada peringkat awalnya, beliau mendapat pendidikan daripada bapanya di rumah. Oleh kerana keistimewaannya memiliki akal fikiran yang baik, ketika berusia 12 tahun beliau telah mempelajari ilmu falsafah. Beliau mendapat pengajaran dan pendidikan daripada datuknya yang merupakan pakar dalam undang-undang Mazhab Maliki.

Selepas itu, beliau menyambung pelajaran dalam bidang sains, matematik, perubatan, astronomi, dan falsafah. Beliau telah menghafaz kitab Al-Muattok karangan Imam Malik.
Beliau mempelajari ilmu perundangan daripada pakar undang-undang Mazhab Maliki, Ilmu Usuluddin daripada ulama 'Isyarah dan falsafah daripada filosot-filosot besar di Qurtubah (Cordova) termasuk Ibnu Rajah (Ibnu Majah) yang lebih dikenali dengan nama ' Avempace' di barat.


Sumbangan

Ibnu Rusyd merupakan seorang ahli falsafah Islam yang telah menyumbangkan berbagai-bagai ilmu pengetahuan kepada manusia pada waktu itu dan zaman selepasnya dalam bidang falsafah, psikologi, pentadbiran, perubatan, dan kehakiman. Hasil-hasil karya beliau dalam tersebut menjadi rujukan kepada universiti-universiti di kebanyakan negara Islam dan Eropah.

Selain daripada buku-buku dan risalah-risalah, Ibnu rusyd banyak juga meninggalkan kata-kata hikmat sebagai panduan dan renungan untuk kita semua, seperti:


" Pemerintahan yang adil ialah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri "
" Keadilan sendi kekuasaan dan kedaulatan, kezaliman adalah bencana besar pemerintahan."
" Pemerintahan yang jahat ialah pemerintahan teokrasi yang dipimpin oleh kaum pendeta "
" Lelaki dan wanita sama dalam naluri dan kekuatan walaupun ada perbezaan dalam
beberapa lapangan

1 comments:

hafis said...

bagus la ko ceritakan tentang tokoh ilmuan islam. mudah-mudahan masyarakat kita dapat jadikan ia sebagai pembakar semangat termasuklah aku